W komórkach znajdujących się na plastrze w ulu rozwijają się też trutnie, nazywamy je komórki trutowe, pszczoły (komórki pszczele) lub matki (mateczniki). Komórki trutowe są większe od pszczelich, mają zaokrąglony kształt, średnicę około 6,60 mm – 7,6 m, natomiast głębokość 14-15 mm.

Add your comment