Miód pszczeli spożywany w postaci naturalnej ma najwyższą wartość odżywczą i leczniczą. Niemniej jednak wyrabia się z niego również miody pitne, krupniki, wina miodowe i miody owocowe oraz sporządza napoje bezalkoholowe.

Miód pitny jest to napój alkoholowy otrzymywany przez fermentację wodnego roztworu miodu, czyli tzw. brzeczki.

Miód pitny zależnie od stosunku objętości miodu do wody ma różne nazwy:

  • półtorak – 1 część miodu na 0,5 części wody, razem półtorej części;  zawartości około 60% suchej masy.
  • dwójniak – 1 część miodu na 1 cześć wody, razem dwie części; zawartości około 47% suchej masy.
  • trójniak – 1 część miodu na 2 cześć wody, razem trzy części; zawartości około 33% suchej masy.
  • czwórniak – 1 część miodu na 3 cześć wody, razem cztery części; zawartości około 25% suchej masy.
  • piątak – 1 część miodu na 4 cześć wody, razem pięć części; zawartości około 21% suchej masy.

źródło: M. Wojtacki Produkty pszczele i przetwory miodowe, Wydanie IV poprawione i uzupełnione PWRiL, WARSZAWA 1982

Nasze podstawowe wartości kierują naszym postępowaniem - zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. W tym ciągle zmieniającym się świecie rolnictwa nasze podstawowe wartości są niezmienne.

Ciekawostki